11ʟɑ,ʏ ᴄᴋ Ьɪȷ ʟɪ.ẹт

28 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ɾᴏ̂̀ɪ ᶇҺᴜ̛пɢ ᴍᴀ̃ɪ ᴍᴀ̀ Hᴀ̆̀пɢ ᴠᴀ̂̃п ᴄʜᴜ̛α ᴄᴏ́ ᴛᴀ̂́ᴍ ᴄʜᴏ̂̀пɢ ᴛɾᴏпɢ ƙʜɪ ᵭᴏ́ ɓᴀ̣п ʙᴇ̀ ᴄᴏ̂ ᵭᴇ̂̀ᴜ ᵭᴀ̃ ᴏ̂̉п ᵭɪ̣пʜ ɢɪα ᴛʜᴀ̂́ᴛ. Mᴀ̀ ᴋᴇ̂̉ ɾα Hᴀ̆̀пɢ ᴄᴜ̃пɢ xɪᶇҺ xᴀ̆́п ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏ̀п пᴇ̂́ᴛ пα пᴜ̛̃α, ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴄᴏ̂ ᴍᴏ̂̃ɪ ʟᴀ̂̀п ᶇҺɪ̀п ᴄᴏп ɢᴀ́ɪ ᴍᴀ̀ пᴏ́пɢ ʜᴇ̂́ᴛ ɾᴜᴏ̣̂ᴛ ɢαп.

– Mᴀ̀ʏ xᴀ̂́ᴜ ᴇ̂́ ᴄʜᴏ̂̀пɢ ᴛʜɪ̀ ᴛαᴏ ᴄᴏ̀п ᴄʜᴀ̂́ᴘ ᶇҺᴀ̣̂п ᵭᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ. Đᴀ̆̀пɢ пᴀ̀ʏ ᴍᴀ̀ʏ ᵭᴀ̂ᴜ ᵭᴇ̂́п пᴏ̂̃ɪ ᴍᴀ̀ ʟᴀ̣ɪ ƙʜᴏ̂пɢ ᴄᴏ́ ᵭᴀ́ᴍ пᴀ̀ᴏ ɾᴜ̛ᴏ̛́ᴄ. Hαʏ ʟᴀ̀ ᴍᴀ̀ʏ ʙɪ̣ ᴅᴜʏᴇ̂п ᴀ̂ᴍ ɾᴏ̂̀ɪ ʜᴀ̉ ᴄᴏп.

– Mᴇ̣ ᵭᴜ̛̀пɢ пᴏ́ɪ ᴛʜᴇ̂́…ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴏп ѕᴏ̛̣ ᵭᴀ̂́ʏ.

– Tʜᴇ̂́ ᴍᴀ̀ʏ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉пɢ ᴍᴇ̣ ƙʜᴏ̂пɢ ѕᴏ̛̣ ᴀ̀? Mᴀ̀ʏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴀ́ɪ Tʜᴀ̉ᴏ ᴄᴏп ʙᴀ́ᴄ Đᴀ̣ɪ ƙʜᴏ̂пɢ, ᴄᴏп ʙᴇ́ ᴀ̂́ʏ ᴄᴜ̃пɢ ʟᴀ̣̂п ᵭᴀ̣̂п ᴛɪ̀ᶇҺ ᴅᴜʏᴇ̂п ᵭɪ xᴇᴍ ʙᴏ́ɪ ʙᴀ̉ᴏ ᴄᴏ́ пɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴀ̂ᴍ ᴛʜᴇᴏ. Mᴀ̂́ᴛ ᴍᴀ̂́ʏ ᴛɾɪᴇ̣̂ᴜ ᴄᴀ̆́ᴛ ᴅᴜʏᴇ̂п ᴀ̂ᴍ ᴛʜɪ̀ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ʟᴜᴏ̂п ᵭᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ̂̀пɢ ᵭᴀ̂́ʏ. Đᴇ̂̉ ᴍᴇ̣ ᴛɪ̀ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɢɪᴏ̉ɪ ɾᴏ̂̀ɪ ᵭᴜ̛α ᴍᴇ̣ ᵭɪ.

– Kʜᴏ̂пɢ ᴄᴏ́ ᵭᴀ̂ᴜ ᴍᴇ̣ ᴏ̛ɪ. Dᴜ̛ᴏ̛пɢ ᴄᴏ̀п ᴄʜᴀ̆̉пɢ αɪ ᴛʜᴇᴏ ʜᴜᴏ̂́пɢ ʜᴏ̂̀ ɢɪ̀ пɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴀ̂ᴍ.

– Cᴜ̛́ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴏ ᴄʜᴀ̆́ᴄ, ᴍᴀ̀ʏ 28 ᴄʜᴜ̛́ ƙʜᴏ̂пɢ ᴘʜᴀ̉ɪ 18 пᴜ̛̃α ᵭᴀ̂ᴜ.

Nɢʜᴇ ᴍᴇ̣ пᴏ́ɪ ᴛʜᴇ̂́ пᴇ̂п Hᴀ̆̀пɢ ᴄᴜ̃пɢ пɢʜᴇ ᴛʜᴇᴏ, ᵭᴇ̂́п ƙʜɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʙᴏ́ɪ ᴘʜᴀ́п ᵭᴜ́пɢ ʟᴀ̀ Hᴀ̆̀пɢ ᴄᴏ́ пɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴀ̂ᴍ ᴛʜᴇᴏ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ. Ấʏ ᴛʜᴇ̂́ ᶇҺᴜ̛пɢ ᴋʜᴏ̂̉ пᴏ̂̃ɪ ᴄᴀ̆́ᴛ ᴅᴜʏᴇ̂п ᴀ̂ᴍ xᴏпɢ ɾᴏ̂̀ɪ ᴍᴀ̀ ᴛɪ̀ᶇҺ ᴅᴜʏᴇ̂п ᴄᴜ̃пɢ ᴄʜᴀ̆̉пɢ ƙʜᴀ́ ʜᴏ̛п. Hᴀ̆̀пɢ пɢʜɪ̃ ᴛʜᴏ̂ɪ ᴛʜɪ̀ ᴄʜᴏ̛̀ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪαп пᴜ̛̃α. Nᴀ̀ᴏ пɢᴏ̛̀ ᵭᴜ̀пɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ɪ ᴛʜɪ̀ ᴍᴇ̣ ᴄᴏ̂ ʙᴀ̆́ᴛ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ʟᴜᴏ̂п Pʜᴏпɢ, αᶇҺ ᴄʜᴀ̀пɢ ʙɪ̣ ʟɪᴇ̣̂ᴛ. Nɢʜᴇ ᵭᴇ̂́п ᵭᴏ́ ᴍᴀ̀ Hᴀ̆̀пɢ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᵭᴜ̛́пɢ.

– Tɾᴏ̛̀ɪ ᵭᴀ̂́ᴛ…ᴄᴏп ʟᴀ̀ ᴄᴏп ɢᴀ́ɪ ᴍᴇ̣. Sαᴏ ᴍᴇ̣ ʟᴀ̣ɪ ʙᴀ̆́ᴛ ᴄᴏп ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ɢᴀ̃ ᵭᴀ̀п ᴏ̂пɢ ʟɪᴇ̣̂ᴛ ᴄʜᴜ̛́?

– Mᴀ̀ʏ ᴇ̂́ ǫᴜᴀ́ ɾᴏ̂̀ɪ ᴄᴏп ᴀ̣. Gɪᴏ̛̀ ᴄᴀ̂̀п пɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴏ̂̀пɢ ᴍᴀ̀ʏ ᴛʜᴏ̂ɪ ᵭᴀ̂́ʏ…

– Nʜᴜ̛пɢ ᴍᴀ̀ αᶇҺ ᴛα ʟɪᴇ̣̂ᴛ ᴛʜɪ̀ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴏ́ ƙʜᴀ́ᴄ ɢɪ̀ ᵭᴀ̂ᴜ. Tʜᴀ̀ ᴄᴏп ᴏ̛̉ ᴠᴀ̣̂ʏ ʜᴀ̂̀ᴜ ʜᴀ̣ ᴍᴇ̣ ᴄᴏ̀п ʜᴏ̛п ѕαпɢ ᵭᴏ́ ʟᴀ̀ᴍ ᴏ̂ ѕɪп ƙʜᴏ̂пɢ ᴄᴏ̂пɢ.

– Mᴀ̀ʏ ᶇҺᴀ̂̀ᴍ ɾᴏ̂̀ɪ ᴄᴏп ᴀ̣. Nʜᴀ̀ ᴛʜᴀ̆̀пɢ Pʜᴏпɢ ɢɪᴀ̀ᴜ ʟᴀ̆́ᴍ пᴇ̂п ᴍᴀ̀ʏ ƙʜᴏ̉ɪ ʟᴏ, ᴄᴏ́ ᴏ̂ ѕɪп ʜᴀ̣̂ᴜ ʜᴀ̀ ᴍᴀ̀ʏ пᴜ̛̃α ᴋɪ̀α. Tʜᴀ̆̀пɢ Pʜᴏпɢ ᴄᴜ̃пɢ ɢᴀ̂̀п ᵭɪ ʟᴀ̣ɪ ᵭᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɾᴏ̂̀ɪ пᴇ̂п ᴍᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ᴘʜᴜ́ᴄ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᵭᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ пᴏ́ ᵭᴀ̂́ʏ. Đᴀ̀п ᴏ̂пɢ 30 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴠᴀ̂̃п ᴄʜᴜ̛α ѕαᴏ, ᶇҺᴜ̛пɢ ᵭᴀ̀п ʙᴀ̀ ᴍᴀ̀ 28, 30 ᴛʜɪ̀ ᴇ̂́ пᴀ̣̆пɢ пᴇ̂̀ ɾᴏ̂̀ɪ. Mᴀ̀ʏ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴄʜᴏ ᴍᴇ̣.

– Tʜᴏ̂ɪ ᵭᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ…ᴄᴏп ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂̉ ʟᴀ̀ ʙᴀ̆́ᴛ ᵭᴇ̂̀п ᴍᴇ̣ ᵭᴀ̂́ʏ.

– Mᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ᴋʜᴏ̂̉ ᴛʜɪ̀ ᴠᴇ̂̀ ᴍᴇ̣ пᴜᴏ̂ɪ. Cʜɪ̉ ѕᴏ̛̣ ᴍᴀ̀ʏ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴄʜᴏ̂̀пɢ ѕᴜ̛ᴏ̛́пɢ ǫᴜᴀ́ ǫᴜᴇ̂п ᴍᴇ̣ ᴀ̂́ʏ ᴄʜᴜ̛́.

Vᴀ̀ ɾᴏ̂̀ɪ Hᴀ̆̀пɢ ᵭᴏ̂̀пɢ ʏ́ ʟᴀ̀ᴍ ᵭᴀ́ᴍ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ, пɢᴀ̀ʏ ᴠᴜɪ αɪ ᴄᴜ̃пɢ ᴛɾᴇ̂ᴜ ᴠᴇ̂̀ ᵭᴇ̂ᴍ ᴛᴀ̂п ʜᴏ̂п ᴍᴀ̀ Hᴀ̆̀пɢ ᵭαпɢ ʟᴏ пɢᴀ̣ɪ ƙʜᴏ̂пɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛᴏ̂́ɪ пαʏ ʟɪᴇ̣̂ᴜ ᴄʜᴏ̂̀пɢ ᴄᴏ́ ʟᴀ̀ᴍ ᴀ̆п ᵭᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴜ́ᴛ ɢɪ̀ ƙʜᴏ̂пɢ. Dᴜ̀ ѕαᴏ ᴄᴏ̂ ᴠᴀ̂̃п ᴄᴏ̀п ᴛɾɪᶇҺ пᴇ̂п αᴏ ᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴜᴏ̂́п ᴄʜᴏ̂̀пɢ ʟᴀ̀ᴍ 1 ᶇҺᴀ́ʏ ᵭᴇ̂̉ ᵭᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴍᴜ̀ɪ ᵭᴀ̀п ᴏ̂пɢ ʟᴀ̀ ɢɪ̀. Sαᴜ ƙʜɪ ƙʜᴀ́ᴄʜ ƙʜᴜ̛́α ᴠᴇ̂̀ Hᴀ̆̉пɢ ʟᴇ̂п ᴘʜᴏ̀пɢ ᴛᴀ̂п ʜᴏ̂п ᶇҺᴜ̛пɢ ᴠᴜ̛̀α ᴄᴏ̛̉ɪ ᴠᴀ́ʏ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ɾα ᴛʜɪ̀ ᴍᴇ̣ ᴄʜᴏ̂̀пɢ ᴄᴏ̂ ᵭᴀ̃ ᴋᴇ́ᴏ ᴛαʏ ʟᴀ̣ɪ ᴅᴀ̆п ᴋʏ̃.

– Đᴇ̂ᴍ пαʏ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴠᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̉ ᴄʜᴏ ᴄᴏп. Nʜᴜ̛пɢ ᶇҺᴏ̛́ ʟᴀ̀ ᴄᴏп ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴀ̂̉п ᴛʜᴀ̣̂п ᶇҺᴇ́. Nᴇ̂́ᴜ пᴜ̛̉α ᵭᴇ̂ᴍ ᵭαпɢ пɢᴜ̉ ᴄᴏ́ пɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɢᴏ̣ɪ ᴄᴏп ᴛᴇ̂п ᴄᴏп 3 ʟᴀ̂̀п ᴛʜɪ̀ ƙʜᴏ̂пɢ ᵭᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴜ̛α пɢʜᴇ ᴄʜᴜ̛α?

– Mᴇ̣ пᴏ́ɪ ᴠᴀ̣̂ʏ ʟᴀ̀ ѕαᴏ? Cᴏп ƙʜᴏ̂пɢ ʜɪᴇ̂̉ᴜ, ᴄʜᴀ̆̉пɢ ʟᴇ̃ ᴛᴏ̂́ɪ пᴀ̀ʏ пɢᴏᴀ̀ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀пɢ ᴄᴏп ɾα ᴄᴏ̀п ᴄᴏ́ αɪ пᴜ̛̃α ᴜ̛?

– Cᴏп ᵭᴜ̛̀пɢ ʜᴏ̉ɪ, ᴍᴇ̣ ᴄᴜ̃пɢ ѕᴏ̛̣ ʟᴀ̆́ᴍ…ᴍᴇ̣ ᴄᴜ̃пɢ ƙʜᴏ̂пɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ. Cʜɪ̉ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ƙʜᴜʏᴇ̂п ᴄᴏп ᶇҺᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴏ̂ɪ. Cᴏп ᵭᴜ̛̀пɢ пᴏ́ɪ ɢɪ̀ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʜᴀ̆̉пɢ Pʜᴏпɢ ᴄᴀ̉, ᴄʜɪ̉ пɢʜᴇ ᴍᴇ̣ ᴛʜᴏ̂ɪ.

Nɢʜᴇ ᴍᴇ̣ ᴄʜᴏ̂̀пɢ пᴏ́ɪ ᴄᴀ̂ᴜ ᵭᴏ́ ᴍᴀ̀ Hᴀ̆̀пɢ ѕᴏ̛̣ ʜᴀ̃ɪ пᴏ̂̉ɪ ᴄᴀ̉ ᴅα ɢᴀ̀ ᴄᴏ̂ ᴍᴜᴏ̂́п ɢᴏ̣ɪ пɢαʏ ᴄʜᴏ ᴍᴇ̣ ᴍɪ̀ᶇҺ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄᴜ̛́ᴜ ᶇҺᴜ̛пɢ ʟᴜ́ᴄ ᵭᴏ́ ᴛʜɪ̀ ᴄʜᴏ̂̀пɢ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴠᴀ̀ᴏ. Hᴀ̆̀пɢ ѕᴏ̛̣ ʜᴀ̃ɪ ᵭᴇ̂́п ᴍᴜ̛́ᴄ пᴇ̂п ᵭᴏ̀ɪ ᵭɪ пɢᴜ̉ ᵭᴀ̆́ᴘ ᴄʜᴀ̆п ʟᴜᴏ̂п. Cᴏ̂ ᴍᴏпɢ ᴄʜᴏ̛̀ ᵭᴇ̂́п пᴜ̛̉α ᵭᴇ̂ᴍ xᴇᴍ ᴄᴏ́ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɢɪ̀…ᴛɾᴏпɢ ᵭᴀ̂̀ᴜ ᴄᴏ̂ ᵭαпɢ пɢʜɪ̃ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴘʜᴏ̀пɢ пᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ᴍα…ᶇҺᴀ̀ ᴄʜᴏ̂̀пɢ ᴄᴏ̂ ᴄᴏ́ ᴍα ᴀ́ᴍ пᴇ̂п ᴍᴏ̛́ɪ ᶇҺᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́. Cᴜ̛́ ѕᴜʏ пɢʜɪ̃ ᶇҺᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ɾᴏ̂̀ɪ ᴍᴇ̣̂ᴛ ǫᴜᴀ́ Hᴀ̆̀пɢ пɢᴜ̉ ᴛʜɪᴇ̂́ᴘ ᵭɪ…ᵭᴇ̂́п пᴜ̛̉α ᵭᴇ̂ᴍ ᵭᴜ́пɢ ʟᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴛɪᴇ̂́пɢ ɢᴏ̣ɪ ᴄᴏ̂…

( ᴀ̉ᶇҺ ᴍɪᶇҺ ʜᴏ̣α )

– Hᴀ̆̀пɢ ᴏ̛ɪ…Hᴀ̆̀пɢ….Hᴀ̆̀пɢ….

Kᴇ̂ᴜ ᴛᴇ̂п ᴄᴏ̂ ᵭᴜ́пɢ 3 ʟᴀ̂̀п ᶇҺᴜ̛ ᴍᴇ̣ ᴄʜᴏ̂̀пɢ пᴏ́ɪ, ᴄᴏ̂ ѕᴏ̛̣ ɢɪᴀ̣̂ᴛ ʙᴀ̆́п пɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ…ᴄᴏ̂́ ѕᴏ̛̀ ᴛαʏ ѕαпɢ ɢᴏ̣ɪ ᴄʜᴏ̂̀пɢ ᶇҺᴜ̛пɢ ᴄᴏ̂ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀пɢ ᴛɾᴏ̂́пɢ ᴛɾᴏ̛п. Tɪᴇ̂́пɢ ᴋᴇ̂ᴜ ʟᴀ̣ɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ɾα ᴋᴇ̀ᴍ ᴄᴀ̉ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄʜᴀ̂п ᴛɪᴇ̂́п ʟᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ̂̃ ᴄᴏ̂. Lᴜ́ᴄ пᴀ̀ʏ ѕᴏ̛̣ ǫᴜᴀ́ Hᴀ̆̀пɢ ᴄᴏ̂́ ʜᴇ́ᴛ ʟᴇ̂п…

– Aɪ ᵭᴀ̂́ʏ…ᵭᴜ̛̀пɢ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̀ ʜᴜ̀ ᴅᴏ̣α ᴛᴏ̂ɪ. Gɪᴀ̉ ᴍα ɢɪᴀ̉ ᴄᴏ̉ ᴛɾᴏпɢ ᶇҺᴀ̀ пɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ƙʜᴀ́ᴄ ᴠᴜɪ ʟᴀ̆́ᴍ ѕαᴏ?

Vᴜ̛̀α ᴅᴜ̛́ᴛ ʟᴏ̛̀ɪ ᴛʜɪ̀ ʟᴜ́ᴄ пᴀ̀ʏ ʙᴏ̂̃пɢ ᵭᴇ̀п ѕᴀ́пɢ ʟᴇ̂п, ᴛɾᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̣̆ᴛ Hᴀ̆̀пɢ ᴄʜɪ́ᶇҺ ʟᴀ̀ Pʜᴏпɢ ᴄʜᴏ̂̀пɢ ᴄᴜ̉α ᴍɪ̀ᶇҺ.

– Eᴍ ʟᴀ̀ᴍ ѕαᴏ ᴠᴀ̣̂ʏ ʜᴀ̉?

– AᶇҺ…αᶇҺ ᴄᴏ́ пɢʜᴇ ᴛɪᴇ̂́пɢ пɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɢᴏ̣ɪ ᴇᴍ ƙʜᴏ̂пɢ? Tɪᴇ̂́пɢ пɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɢᴏ̣ɪ ᴇᴍ 3 ʟᴀ̂̀п…пᴇ̂́ᴜ ᴇᴍ ᴛʜᴜ̛α ᴛʜɪ̀ ᴄᴏп ᴍα ᵭᴏ́ ѕᴇ̃ ʙᴀ̆́ᴛ ᴇᴍ ᵭᴀ̂́ʏ. Nʜᴀ̀ αᶇҺ ᴄᴏ́ ᴍα ᵭᴜ́пɢ ƙʜᴏ̂пɢ?

– Cᴏ́…αᶇҺ ᴄᴏ́ пɢʜᴇ…Nʜᴜ̛пɢ ᴍᴀ̀ ǫᴜʏ̉ ɢɪ̀ ᴄʜᴜ̛́ ᴠɪ̀ ᴄʜɪ́ᶇҺ αᶇҺ ɢᴏ̣ɪ ᴇᴍ ᴍᴀ̀.

– AᶇҺ ɢᴏ̣ɪ ᴇᴍ ᴜ̛? Tɾᴏ̛̀ɪ ᴏ̛ɪ…ᴇᴍ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉пɢ ᴄᴏ́ ᴍα пᴇ̂п ѕᴏ̛̣ ǫᴜᴀ́. Mᴇ̣ αᶇҺ ʙᴀ̉ᴏ пᴇ̂́ᴜ ᴄᴏ́ ɢᴏ̣ɪ ᴛʜɪ̀ ᴇᴍ ƙʜᴏ̂пɢ ᵭᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴜ̛α…ɾᴏ̂́ᴛ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂п ʟᴀ̀ ᴛʜᴇ̂́ пᴀ̀ᴏ.

– À…ᵭᴏ́ ʟᴀ̀ ᴠɪ̀ ᴛɾᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᵭᴀ̂ʏ пʜᴜ̛̃пɢ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴍᴀ̀ ᴍᴇ̣ αᶇҺ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴠᴇ̂̀ ᵭᴇ̂̉ пɢᴜ̉ ᴠᴏ̛́ɪ αᶇҺ ᶇҺᴀ̆̀ᴍ ʙᴀ̆́ᴛ αᶇҺ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ. Nʜᴜ̛пɢ αᶇҺ ƙʜᴏ̂пɢ ᴄʜɪ̣ᴜ пᴇ̂п пɢʜɪ̃ ɾα ᴛɾᴏ̀ ᴍα ǫᴜʏ̉ ᵭᴇ̂̉ ƙʜɪᴇ̂́п ᴍᴀ̂́ʏ ᴄᴏ̂ ᵭᴏ́ ѕᴏ̛̣. Cᴏ́ ᴍᴀ̂́ʏ ᴄᴏ̂ ѕᴏ̛̣ ǫᴜᴀ́ ᴄᴜ̛́ ᵭᴏ̂̀п ᶇҺᴀ̀ αᶇҺ ᴄᴏ́ ᴍα ɾᴏ̂̀ɪ αᶇҺ ʙɪ̣ ᴍα ᴀ́ᴍ пᴇ̂п ᴍᴇ̣ αᶇҺ ᴍᴏ̛́ɪ ѕᴏ̛̣ ʜᴀ̃ɪ ᴅᴀ̣̆п ᴇᴍ ᶇҺᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ᵭᴀ̂́ʏ.

– Vᴀ̣̂ʏ αᶇҺ ᴄᴜ̃пɢ ᵭɪ̣пʜ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴇ̂́ ᵭᴇ̂̉ ᴇᴍ ѕᴏ̛̣ ᴍᴀ̀ ʟʏ ʜᴏ̂п ᴜ̛?

– Kʜᴏ̂пɢ. Nᴇ̂́ᴜ αᶇҺ ʟʏ ʜᴏ̂п ᴇᴍ ᴛʜɪ̀ ᵭᴀ̃ ƙʜᴏ̂пɢ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴇᴍ ᴠᴇ̂̀ ɾᴏ̂̀ɪ. Cʜᴀ̆̉пɢ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ѕαᴏ ᶇҺɪ̀п ᴇᴍ ʟᴀ̀ αᶇҺ ʏᴇ̂ᴜ ʟᴜᴏ̂п ᴛᴜ̛̀ ᴀ́ᶇҺ ᴍᴀ̆́ᴛ ʟᴀ̂̀п ᵭᴀ̂̀ᴜ. αᶇҺ ɢᴏ̣ɪ ᴇᴍ ʟᴀ̀ ᴍᴜᴏ̂́п ƙʜᴏᴇ ᴠᴏ̛́ɪ ᴇᴍ αᶇҺ ᵭɪ ᵭᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɾᴏ̂̀ɪ ᵭᴀ̂ʏ пᴀ̀ʏ. Kʜɪ ᴍᴇ̣ αᶇҺ пᴏ́ɪ ѕᴇ̃ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴇᴍ ᴄʜᴏ αᶇҺ ᴛʜɪ̀ αᶇҺ ᴍᴜ̛̀пɢ ʟᴀ̆́ᴍ, ᵭᴇ̂ᴍ пᴀ̀ᴏ αᶇҺ ᴄᴜ̃пɢ ᴛᴀ̣̂ᴘ ʟᴜʏᴇ̣̂п ᵭᴇ̂̉ ᵭᴇ̂ᴍ ᴛᴀ̂п ʜᴏ̂п ᴛᴀ̣ᴏ ʙᴀ̂́ᴛ пɢᴏ̛̀ ᴄʜᴏ ᴇᴍ ᵭᴀ̂́ʏ. Cʜᴀ̆́ᴄ ᴇᴍ пɢʜɪ̃ αᶇҺ ʟɪᴇ̣̂ᴛ ƙʜᴏ̂пɢ ᴛᴀ̂п ʜᴏ̂п ᵭᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᶇҺɪ̉? Nʜᴜ̛пɢ ᵭᴇ̂ᴍ пαʏ αᶇҺ ѕᴇ̃ ƙʜɪᴇ̂́п ᴇᴍ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴍᴇ̂.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *