88ᴄһᴜпɡᴋɪᴇп

Đᴀᴜ xóᴛ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴍẹ ôᴍ ᴄᴏɴ ɢàᴏ ᴋʜóᴄ ɢɪữᴀ đườɴɢ

Tʀêɴ đườɴɢ ᴄʜở ᴄᴏɴ đɪ ʜọᴄ ᴠề, ᴋʜôɴɢ ᴍᴀʏ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ʙị ᴛᴀɪ ɴạɴ ᴛ.ử ᴠᴏ.ɴɢ, ɴɢườɪ ᴍẹ ôᴍ ᴄᴏɴ ɢàᴏ ᴋʜóᴄ ɢɪữᴀ đườɴɢ ᴋʜɪếɴ ᴀɪ ɴʜìɴ ᴛʜấʏ ᴄũɴɢ đᴀᴜ xóᴛ.

Tʀêɴ Qᴜốᴄ ʟộ 14ᴄ (đᴏạɴ ǫᴜᴀ ᴛʜôɴ 6, xã Đắᴋ Bᴜᴋ Sᴏ, ʜᴜʏệɴ Tᴜʏ Đứᴄ, ᴛỉɴʜ Đắᴋ Nôɴɢ) xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴛɴɢᴛ ɢɪữᴀ xᴇ ᴍáʏ ᴠà xᴇ ᴛảɪ ᴋʜɪếɴ ᴍộᴛ ᴇᴍ ʜọᴄ sɪɴʜ ʟớᴘ 1 ᴛ.ử ᴠᴏ.ɴɢ ᴛạɪ ᴄʜỗ.

Tʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀɴ đầᴜ, ᴠàᴏ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ᴛʀêɴ, xᴇ ʙᴇɴ ʙᴋs: 37ᴄ-204.57 (ᴄʜưᴀ ʀõ ᴅᴀɴʜ ᴛíɴʜ ᴛàɪ xế) đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ ʟưᴜ ᴛʜôɴɢ ᴛʀêɴ Qᴜốᴄ ʟộ 14ᴄ ᴛʜᴇᴏ ʜướɴɢ ʜᴜʏệɴ Đắᴋ Sᴏɴɢ – Tᴜʏ Đứᴄ.

Kʜɪ xᴇ ᴄʜạʏ ǫᴜᴀ địᴀ đɪểᴍ ᴛʀêɴ, ʙấᴛ ɴɢờ xảʏ ʀᴀ ᴠ.ᴀ ᴄʜ.ạᴍ ᴠớɪ xᴇ ᴍáʏ ᴅᴏ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ ᴄʜở ᴛʜᴇᴏ ʜᴀɪ ɴɢườɪ ᴄᴏɴ ʟà ᴄʜáᴜ Tʀầɴ Lê Mạɴʜ Pʜᴏɴɢ (ʜọᴄ sɪɴʜ ʟớᴘ 1, ᴛʀườɴɢ ᴛɪểᴜ ʜọᴄ Lý Tự Tʀọɴɢ) ᴠà ᴍộᴛ ᴄʜáᴜ ɢáɪ 5 ᴛᴜổɪ ᴛʀêɴ đườɴɢ ᴛừ ᴛʀườɴɢ ᴠề ɴʜà, ʟưᴜ ᴛʜôɴɢ ᴛʜᴇᴏ ʜướɴɢ ɴɢượᴄ ʟạɪ.

Cú ᴠ.ᴀ ᴄʜ.ạᴍ ᴋʜɪếɴ ʙᴀ ᴍẹ ᴄᴏɴ ɴɢã ᴠăɴɢ xᴜốɴɢ đườɴɢ, ᴋʜôɴɢ ᴍᴀʏ ᴄʜáᴜ Pʜᴏɴɢ ʙị xᴇ ᴛảɪ ᴄ.á.ɴ ᴛ.ử ᴠᴏ.ɴɢ ᴛạɪ ᴄʜỗ. Rấᴛ ᴍᴀʏ, ɴɢườɪ ᴍẹ ᴠà ʙé ɢáɪ ɴɢã ᴠàᴏ ᴛʀᴏɴɢ ʟề đườɴɢ ɴêɴ ᴋʜôɴɢ ʙị ᴛʜươɴɢ.

Cʜứɴɢ ᴋɪếɴ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ʙị xᴇ ᴄ.á.ɴ ᴛ.ử ᴠᴏ.ɴɢ ᴛʀướᴄ ᴍặᴛ, ɴɢườɪ ᴍẹ ᴄʜạʏ đếɴ ʙêɴ ᴛ.ʜ.ɪ ᴛ.ʜ.ể ᴄᴏɴ, ôᴍ ᴄᴏɴ ɢàᴏ ᴋʜóᴄ ɴứᴄ ɴở ᴋʜɪếɴ ᴀɪ ɴʜìɴ ᴛʜấʏ ᴄũɴɢ đᴀᴜ xóᴛ. Tạɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ, xᴇ ᴍáʏ ᴠăɴɢ ᴠàᴏ ᴛʀᴏɴɢ ʟề đườɴɢ, ᴛ.ʜ.ɪ ᴛ.ʜ.ể ᴄʜáᴜ Pʜᴏɴɢ ɴằᴍ ʙêɴ ᴄạɴʜ.

Đượᴄ ʙɪếᴛ, ʜᴏàɴ ᴄảɴʜ ᴄủᴀ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄʜáᴜ Pʜᴏɴɢ ʀấᴛ ᴋʜó ᴋʜăɴ, ɢɪᴀ đìɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴄó đấᴛ đᴀɪ. Để ᴄó ᴛɪềɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀảɪ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ, ɴɢườɪ ʙố đɪ ʟàᴍ ᴛʜᴜê ở ᴛỉɴʜ Bìɴʜ Địɴʜ, ᴍẹ ở ɴʜà ᴄʜăᴍ sóᴄ ᴄᴏɴ ɴʜỏ, ᴀɪ ᴛʜᴜê ɢì ʟàᴍ ɴấʏ.

Nɢᴀʏ sᴀᴜ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ xảʏ ʀᴀ, ʟãɴʜ đạᴏ UBND xã Đắᴋ Bᴜᴋ sSᴏ, ʟãɴʜ đạᴏ ᴛʀườɴɢ ᴛɪểᴜ ʜọᴄ Lý Tự Tʀọɴɢ đã đếɴ ᴛʜăᴍ ʜỏɪ, độɴɢ ᴠɪêɴ ᴠà ʜỗ ᴛʀợ ɢɪᴀ đìɴʜ ʟᴏ ʜậᴜ sự ᴄʜᴏ ᴄʜáᴜ Pʜᴏɴɢ.

Nɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ đᴀɴɢ đượᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʟàᴍ ʀõ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *